اسلاید های همایش

separator
روز اول
- سالن اصلی
• سید ابوطالب نجفی
- سالن VIP
• داودیان
• عبداله فتحی
• نجمه نوذر
- سالن رودکی
• ابولقاسم رحیمی انارکی
- سالن کمال الملک
• ناصری هاشمی
- سالن ۳
• کامرانی
- سالن ۴ (ساعت ۱۶-۱۴:۳۰)
• صادقی

- سالن ۴ (ساعت ۱۸-۱۶:۳۰)
• سمیه حیدری
• عسگری مهر
• علاالدینی
• عماد ایرانی
- سالن ۵ (ساعت ۱۶-۱۴:۳۰)
• کارستن بارچ

- سالن ۵ (ساعت ۱۸-۱۶:۳۰)
• اشرافی
• دکتر سهمانی
• لطیفی
• نیک بین
روز دوم
- سالن اصلی
• کارستن بارچ
• دکتر امیرشکاری
• دکتر فاطمی
• نصراله جهانگرد
- سالن VIP (ساعت ۱۲:۳۰-۱۱)
• رضا قربانی
• صاحب الزمانی
• مظاهری

- سالن VIP (ساعت ۱۵:۳۰-۱۴)
• دکتر نصیری

- سالن VIP (ساعت ۱۷:۳۰-۱۶)
• خوشنود
• سپه‌وند
• عینیان
- سالن کمال الملک
• مهدی ایمانی مهر
- سالن ۲ (ساعت ۱۲:۳۰-۱۱)
• حق طلب

- سالن ۲ (ساعت ۱۵:۳۰-۱۴)
• مسعود نارنجی
- سالن ۳ (ساعت ۱۲:۳۰-۱۱)
• فردوس باقری

- سالن ۳ (ساعت ۱۵:۳۰-۱۴)
• علی سیفی
- سالن ۴ (ساعت ۱۲:۳۰-۱۱)
• اصغری

- سالن ۴ (ساعت ۱۵:۳۰-۱۴)
• حسین ادیب

- سالن ۴ (ساعت ۱۷:۳۰-۱۶)
• بهنوش چوبینه
• علی نعیمی
• علیرضا زمانی
• مهشید شاهچرا
- سالن ۴ (ساعت ۱۲:۳۰-۱۱)
• عمید برهانی و هادی آقاسی

- سالن ۴ (ساعت ۱۵:۳۰-۱۴)
• حسین یعقوبی و محسن یزدانی

- سالن ۴ (ساعت ۱۷:۳۰-۱۶)
• پاسبان و ظریف‌برگی
• شوقی
• محمد طهرانی
• مسعود نارنجی و وحید اسماعیلی