شورای عالی سیاست گذاری

separator

دکتر نیما امیرشکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
مهندس ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)
دکتر هستی ربیع‌همدانی مدیر آموزش و همایش‌های پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر اجرایی همایش)
دکتر حمید زمان‌زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر علمی همایش)