separator

میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدمهدی حسینی عضو هیات مدیره بانک سپه در میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت گفت: روند بانکداری دیجیتال در ایران را مثبت است و مانند سایر حوزه ها مجبور به دیجتال شدن در بانکداری هستیم.

  

استفاده از فناوری‌های جدیدوی ادامه داد: بانکداری دیجیتال مبتنی بر اصول شفافیت است؛ در حال حاضر بستر فعالیت و استفاده از  محصولات بانکداری و کسب و کارهای فین تک فراهم شده و زمینه حضور  بانک ها نیز به منظور ارائه خدمات جدید مبتنی بر فناوری‌های جدید فراهم شده و نشان می‌دهد که وضعیت در حوزه استفاده از فناوری‌های جدید در صنعت بانکی ایران خیلی بد نیست و پیشرفت‌های بزرگی ایجاد شده است.

  

عضو هیات مدیره بانک سپه با اشاره به حرکت نظام بانکی به سوی بانکداری باز تاکید کرد: نظام بانکی ایران در حال حرکت از سیستم بانکداری بسته و سنتی به سوی بانکداری باز و استفاده از فناوری‌های جدید است.

  

وی تاکید کرد: در حوزه بانکداری الکترونیک پیشرفت بسیار زیادی داشته‌ایم و قانون گذاری از فناوری و پیاده سازی آن عقب افتاده است. حسینی با اشاره به نیازهای قانونی برای توسعه بانکداری دیجیتال اظهار داشت: در هیچ کدام یک از قوانین و مقررات به بانکداری دیجیتال اشاره نشده است و باید برای ایجاد تحول به سوی بانکداری دیجیتال و در عین حال آماده سازی زیرساخت‌های آن حرکت کنیم.

  

وی تصریح کرد: تا به امروز صرفا در حوزه پرداخت قاعده گذاری شده است؛ ما در حوزه بانکداری دیجیتال خلاء قوانین و مقررات داریم و باید مبانی مقرراتی برای تعیین تکلیف بانک‌ها انجام شود چرا که بانک‌ها با حرکت و عملیاتی شدن بانکداری دیجیتال می‌توانند سودآور شوند و هزینه‌های خود را کاهش دهند.

  

بانکداری باز

  

عضو هیات مدیره بانک سپه با بیان این که بانکداری باز دستاوردهای خوبی در نظام بانکی خواهد داشت، گفت: بانکداری باز می‌تواند از هزینه‌های شبکه شعب کاهش دهد و در عین حال توسعه پذیری بانک‌ها را به پیش ببرد؛ از سویی دیگر بانک‌ها با مقیاس پذیری می‌توانند به سوی اشتراک گذاری داده‌ها حرکت کنند، بانکداری دیجیتال می‌تواند مسیری برای افزایش درآمدها و خروج بانک‌ها از چالش‌ها و مشکلات باشد.

  

خدمات متنوع به مشتریان

  

همچنین فرهاد اینالویی معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در میزگرد «بانکداری، آیا دیجیتال» گفت : بانکداری دیجیتال و خدمات آن باید بر اساس نیاز مشتری باشد و در این میان فین تک ها باید با نوآوری نقش اصلی را داشته باشند.

  

اینالویی اضافه کرد: همچنین محصولات و خدمات اگر بر اساس نیاز مشتریان باشد باید ایده آل دنبال شود و اگر اینگونه نباشد موفق نخواهد شد و با شرایط فعلی با دیجیتالی شدن خیلی فاصله داریم.

  

تفاوت بانکداری دیجیتال با بانکداری الکترونیک

  

وی افزود: خدمات در بانکداری دیجیتال با بانکداری الکترونیک هم می تواند ارائه شود و سرویس ها برای مشتریان اهمیت دارد و بانکداری دیجیتال تعریف مشخصی دارد و با استفاده از آن باید ۳۰ درصد هزینه ها کاهش یابد. باید تفاوت و مرز بانکداری دیجیتال و بانکداری الکترونیک مشخص شود.

  

اینالویی گفت: در بانکداری دیجیتال محصول ارائه نمی شود و پلتفرم ها ارائه می شود وما به این مرحله نرسیده ایم و هنوز فعالیت های زیادی باید در این زمینه صورت بگیرد. در بانک های ما نوآوری وجود ندارد و این یک چالش بزرگ است و به همین دلیل بانک ها تمایزی با هم ندارند.

 

بانکداری دیجیتال یک روند است

 
محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو در میزگرد بانکداری، آیا دیجیتال؟ با بیان اینکه بانکداری دیجیتال یک روند است، اظهار داشت: بانکداری دیجیتال بیشتر یک راه حل است. وی افزود: هنوز به بانکداری دیجیتال به عنوان یک صورت مسئله عمیق نگاه نکرده ایم و متوجه نشدیم که از بانکداری دیجیتال چه می خواهیم. مظاهری تصریح کرد: امروزه بانکداری در حال کوچک شدن است. بانکداری دیجیتال نجات بخش بانکداری ما از خطرات است.