separator

کمپین‌های بازاریابی در نسل جدید بانکداری

 در کارگاه آموزشی مدیریت کمپین‌های بازاریابی و طرح‌های وفاداری بر بستر سامانه‌های بانکداری که در دومین روز از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، مهدی ایمانی‌مهر کارشناس شرکت توسن با ذکر مقدمه‌ای در خصوص روند دگرگونی در صنعت بانکداری، تغییر رویکرد از کسب‌ درآمدهای مشاع حاصل از وام‌دهی و سپرده‌پذیری به درآمدهای کارمزدی را مهمترین تغییر به ‌وجود آمده در تغییر نسل‌های بانکداری ارزیابی نمود.
وی با تفکیک عمر صنعت بانکداری به سه نسل مختلف اظهار داشت: در بانک‌های نسل اول همه خدمات بر روی پیشخوان شعبه و با محوریت کاربر شعبه انجام می‌شد. در نسل دوم بانکداری ورود اصل «سلف سرویس» به خدمات بانکی باعث شد تا مشتریان خود نیز در خلق خدمت مشارکت داشته باشند. اما باز هم همانند بانکداری نسل اول، تمرکز فعالیت‌های بانک بر واسطه‌گری مالی باقی ماند و خدمات کارمزدی به صورت محدود توسعه یافت.
ایمانی مهر بانکداری نسل سوم را که از سال ۲۰۰۷ ظهور پیدا کرد را با ویژگی‌هایی همچون گسترش بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، پیدایش رقبای غیربانکی، عصر بانکداری سیار و توسعه بانکداری باز مبتنی بر API تشریح نمود و اظهار داشت: این دوره آغاز تغییر رویکرد به سمت کسب‌ درآمد از طریق خلق ارزش و توسعه محدود فرصت‌های ارزش‌آفرینی برای زیست‌بوم بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت کمپین‌های بازاریابی در نسل جدید بانکداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: هدف اصلی این کمپین‌ها مدیریت مشتریانی است که دیده نمی‌شوند و در طراحی آنها مجموعه‌ای از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و ترویجی با هدف جذب مشتری جدید یا تغییر رفتار مشتریان موجود پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس شرکت توسن با ذکر این نکته که کمپین‌های بازاریابی بسته به اینکه محصول یا خدمت بانکی در چه قسمتی از منحنی عمر خود قرار دارند، از قابلیت طراحی برخوردارند افزود: برخی از کمپین‌ها صرفاً «معرفی‌کننده» محصول هستند و برای بازاریابی یک محصول یا خدمت که به تازگی در معرض استفاده مشتریان قرار می‌گیرند کاربرد دارند. همچنین کمپین‌هایی نیز برای «تأکید کردن» و نیز «یادآوری کردن» محصول یا خدمت وجود دارند که به ترتیب در زمان رقابت محصول در بازار و دوره بلوغ محصول و با هدف حفظ و یا افزایش مشتریان راه‌اندازی می‌شوند.
وی در پایان با ذکر آماری از تراز کارمزد مبادلات شتابی برخی از بانک‌های منتخب کشور اظهار داشت: در بسیاری از بانک‌های کشور کارمزدهای پرداختی نسبت به کارمزدهای دریافتی‌ بیشتر است. این بانک‌ها می‌توانند با ایجاد کمپین‌های مختلف ضمن اصلاح تراز کارمزدی خود، از منابع سرمایه‌ای‌ خود درآمدهای بیشتری کسب کنند.