separator

DevOps و اثرات آن در توسعه سریع و کم هزینه محصول

 در دومین روز هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کارگاه آموزشی « DevOps و اثرات آن در توسعه سریع و کم هزینه محصول» توسط هادی آقاسی و عمید برهانی (اعضای تیم استانداردسازی روش‌های توسعه و پیکربندی شرکت بهسازان ملت) برگزار شد.
برهانی ضمن معرفی waterfall، agile و DevOps به عنوان روش‌های جدید توسعه و تشریح ابعاد DevOps پرداخت تاکید کرد: افزایش سرعت در ارائه سرویس، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی، خودکارسازی زیرساخت، تولید و عملیات از اهداف مهم DevOps بوده و استفاده از آن موجب حذف موانع و کاهش احتمال شکست مدیریت پروژه و فرآیندهای طراحی، تولید و عملیات می‌شود.
آقاسی جهت تکمیل سخنان برهانی مباحث ایجاد فرهنگ سازمانی، تیم خودمختار، مشارکت تیمی، رهبری و مدل سازمانی را در حوزه فرهنگ و سازماندهی مطرح نموده و عنوان کرد: در اصل این محصول، خود یک کپی از ساختار سازماندهی است و رهبری تیم باید بتواند هم در داخل تیم‌ها کنترل داشته باشد و یکپارچگی و صحت سیستمی را تضمین نماید و هم باید بتواند کنترل بین  تیمی داشته و از عهده مدیریت منابع، تکنولوژی‌ها و وابستگی‌ها برآید. 
اعضای تیم استانداردسازی روش‌های توسعه و پیکربندی شرکت بهسازان ملت در ادامه به ارائه مطالبی در خصوص معماری Devops (اتصال فرآیند توسعه با عملیات) و فرآیند‌ها و خودکارسازی پرداختند.
برهانی در پایان روش‌های جدید ارائه سرویس را معرفی کرده و  در خصوص تغییر نسل سرورهای فیزیکی به مجازی و فرآیند خودکار تولید تا تحویل توضیحاتی را مطرح کرد. علاوه بر این، نمونه‌ای کاربردی از اثر بکارگیری devops در فرآیند توسعه را تبیین نمود.