separator

رمزارزها و فرصت‌های پیش‌رو در اقتصاد ایران

 «توسعه و ارتقاء مدل اعتبارسنجی در فرآیند وام‌دهی بانک‌ها با استفاده از فناوری بلاکچین» نام اولین مقاله این نشست بود که توسط اشرافی بفروئی ارائه شد. این کارشناس به این موضوع اشاره داشت که بلاک‌چین می‌تواند منجر به یکپارچگی و اشتراک‌گذاری داده‌ها با امنیت بالا شده و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اعتباردهی را بر مبنای مجموعه داده‌های متنوع‌تر امکان‌پذیر ‌سازد. 
وی اظهار داشت که این فناوری می‌تواند بستری را برای توسعه و ارتقاء مدل‌های اعتبارسنجی فعلی از حیث تنوع، یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد، جامعیت و شمول بیشتر در ارائه خدمات مالی به مشتریان فراهم آورد. اشرافی با استفاده از روش فراترکیب، نشان داد که حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک، استارت‌آپ‌های مالی و کسب و کارهای وام‌دهی جایگزین اکوسیستم تأمین مالی می‌توانند به‌عنوان فراهم‌کننده داده‌های تکمیلی و ارزشمند برای توسعه مدل اعتبارسنجی به حساب آیند و از این طریق، ریسک اعتباری نهادهای مالی را کاهش دهند. از این رو، ارائه مدل اعتبارسنجی به منظور مدیریت ریسک بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه لطیفی به ارائه مقاله با عنوان «ارزهای دیجیتال و نظام مالیاتی؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و استراتژی‌ها» پرداخت. وی در ابتدا به این موضوع اشاره داشت که پیش از سال ۲۰۱۷، در اکثر کشورها قوانین مربوط به رمزارزها وجود نداشت. اما اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، mining  و مبادلات رمزارزها به‌عنوان رویدادهای مالیاتی محسوب شده و بنابراین مشمول قوانین مالیاتی درآمد یا سود (به عنوان سود سرمایه) می‌شوند. لطیفی با بررسی رویکردهای اتخاذ شده در نظام مالیاتی حوزه رمزارزها به این موضوع اشاره داشت که بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با اقتصاد دیجیتال ضروری است. 
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس نتایج تحقیق خود پیشنهاد داد: اول، رمزارزها به تفکیک ماهیت سرمایه‌گذاری و پولی جدا شوند و حاکمیت هرکدام به سازمان مربوطه (بورس یا بانک مرکزی) محول شود. دوم، استفاده از قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برای پیاده‌سازی عملیات بورس و گنجاندن فرمول‌های مالیاتی توسعه یابند. زیرا، قراردادهای هوشمند می‌توانند به مبادلات مختلف غیر متمرکز (DEX) متصل شوند تا به طور خودکار معاملات پیش برنامه‌ریزی شده رمز ارزها را انجام دهند. 
آخرین مقاله این نشست با عنوان «به کارگیری سند PSD2 و بهره‌مندی از منافع حاصل از آن» توسط نیک‌بین ارائه شد. وی در ابتدا با معرفی فرصت‌های حاصل از به کارگیری سند PSD2 در فضای کسب و کار به این نکته اشاره کرد که تجربه نشان می‌دهد کسب و کارهای نوآور به سبب جذابیت، سودآوری و نیز برآورده نمودن نیازهای مشتریان، معمولاً توسط کارآفرینان الگوبرداری شده و پس از مدت زمان کوتاهی در ایران نیز توسعه می‌یابد. از این رو، ضروری است ضمن شناخت از ابعاد دستورالعمل PSD2، منافع حاصل از به کارگیری آن در صنعت پرداخت مورد ارزیابی قرار گیرد. نیک‌بین با معرفی چارچوبی با نام CAPS، نحوه اتصال نهادهای شخص ثالث به بانک را توصیف و درنهایت تهدیدهای پیش‌روی اکوسیستم جدید پرداخت و نیز الزامات امنیتی جدید جهت مقابله با این تهدیدها را بیان نمود.