separator

تغییر نگرش به ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده

 کارگاه آموزشی «ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده» در اولین روز هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با ارائه سید علیرضا صادقی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکوست برگزار شد. او در این کارگاه به تبیین روش‌های جدید ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری شده پرداخت. 
صادقی پس از ارائه مقدماتی درباره مفاهیم ارزش‌گذاری و ریسک و بازده، به تبیین ماهیت دارایی‌های رمزنگاری شده (Crypto Assets) پرداخت. وی در ادامه افزود: «دارایی‌های رمزنگاری شده تمام ویژگی‌های مربوط به رمزارزها را دارد، با این تفاوت که یک توکن عهده‌دار نقش ذخیره و انتقال ارزش مربوط به رمزارز است». 
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکنوست، با اشاره به اینکه ارزش‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری شده با ارزش‌گذاری دارایی‌های سنتی همانند سهام متفاوت است، مهم‌ترین ویژگی‌های ارز رمزنگاری‌شده را چنین برشمرد: محافظت از جعل، تقلب و تغییرات محافظت، شماره منحصربه‌فرد، عملیات مخفی و با استفاده از کلیدهای مخصوص، عدم توانایی برای لغو یا بازگشت تراکنش، دسترسی به اطلاعات به صورت آزاد غیرمتمرکز بودن و عدم کنترل داخلی و خارجی.
صادقی روش‌های ارزش‌گذاری ارزهای رمزنگاری شده را به دو رویکرد مطلق و نسبی تقسیم کرد و گفت: «رویکرد نسبی ارزش‌گذاری شامل دو روش ارزش شبکه برای تراکنش‌ها (NVT) و قانون متکالف (Metcalfe’s Law) است. روش اول، مبتنی بر استفاده نسبی از شبکه در طول زمان است، در حالی که در روش دوم ارزش شبکه متناسب با مربع تعداد کاربران متصل به سیستم است». 
وی در ادامه افزود: «رویکرد مطلق بر اساس ویژگی‌ها و مولفه‌های ذاتی ارزهای رمزنگاری شده اجرا می‌شود و مشتمل بر چهار نوع است؛ نخست مدل هزینه تولید که برای ارزرمزهای دارای قابلیت استخراج (mining) کاربرد دارد و در آن هزینه تولید ارزرمز برآورد شده و بر اساس آن ارزش‌گذاری می‌شود. دوم، مدل INET است که مبتنی بر دسته‌بندی بازارهای رمزارز و پیش‌بینی حداکثر بازار قابل جذب اجرا می‌گردد. سوم، روش VOLT است که بر اساس ارتباط بین تقاضای تراکنش پول (به همراه هزینه تراکنش) و نرخ سود بدون ریسک استوار است. چهارمین روش نیز مدل تنزیل جریان‌های نقدی است که برای ارزش‌یابی توکن‌های اوراق بهادار با استفاده از نرخ تنزیل متناسب با ریسک جریان‌های نقدی استفاده می‌شود».
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکنوست در بخش دیگر ارائه خود با اشاره به نوسان‌های زیاد ارزش ارزهای رمزنگاری‌شده، ارزش‌گذاری احتمالی و استفاده از روش‌هایی مانند شبیه‌سازی مونت‌کارلو را لازم دانست. همچنین، بر انجام پژوهش‌های مناسب برای تحلیل حساسیت در سناریوهای مختلف قبل از انتخاب روش ارزش‌گذاری تاکید کرد. صادقی در پایان با اشاره به اهمیت تغییر در نگرش به ارزش‌گذاری و توجه به روش‌های نوین ارزش‌گذاری در این حوزه، ایجاد دارایی‌های رمزنگاری شده به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و ابزار پرداخت در اقتصاد دیجیتالی را ضروری برشمرد.