separator

پیشنهاد دیواندری به بانک‌ها/ کانون مشترک تشکیل دهید

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در میزگرد اتحاد استراتژیک بانک‌ها در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: یک زمانی سوال می شود که چرا اتحاد استراتژیک مهم است و زمانی سوال می شود آیا به این اتحاد نیاز داریم؟ پاسخ این است که بله امروز نظام بانکی ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد استراتژیک احتیاج دارد.

  

دبیر همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به فشار هزینه ها در ترازنامه های بانکی گفت: الان بیش از هر زمانی احتیاج داریم که از هزینه های بیجا جلوگیری کرده و فشار را به سپرده گذاران منتقل نکنیم.وی با بیان اینکه حتی در اینکه نرخ سود را در حداقل قانونی نگه داریم به این اتحاد ها احتیاج داریم، تصریح کرد: باید از رقابت های مخربی که به ضرر همه ما شده است جلوگیری کنیم، چراکه این رقابت‌ها هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و در نهایت فقط با ضرر همراه است.


 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌های ما هنوز نتوانسته اند با یکدیگر به خوبی همکاری داشته باشند، افزود: کاری که در صنعت بیمه به راحتی انجام می شود در صنعت بانکداری مانند بردن آب در سربالایی است و بسیار سخت است. این اشکالات جدی است که در نظام بانکی داریم.

 


وی درباره اینکه به چه دلیل بانک ها بایکدیگر نمی‌توانند باهم خوب کار کنند؟ گفت: شاید مشکلات فرهنگی و قوانین و ... ولی این طور نیست که بگوییم در ایران هستیم و این مشکل را داریم به این دلیل که در صنعت بیمه اتحاد وجود دارد و ریسک ها بین شرکت های بیمه تقسیم می شود.


دیواندری گفت: ما برخی از کارهایی که انجام می دهیم بیشتر شبیه قمار است و ترجیح می دهیم کسی دیگری کار نکند درحالی که شاید در برخی از موارد با هم کار کردن مزایای بسیاری داشته باشد. راهکار این مشکل حاکم شدن تفکر جدید در صنعت بانکی است تا این فشارهای مالی ترازنامه ای را بکاهد.


رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اینکه چرا بانک ها تمایل به تمامیت خواهی دارند؟ تصریح کرد: عدم تمایل بانک ها به اتحاد وجود دارد و حتی در برخی از بانک ها نمونه هایی وجود دارد که با شرکت های خودشان هم کار نمی کنند. مشکل عمیق تر از این حرفاست، بانک هایی هستند که شرکت تاسیس کرده اند ولی به آنها کار نمی دهند.


 دیواندری با تاکید براینکه خلق ارزش به تنهایی در داخل بنگاه امکان پذیر نیست، افزود: دوره رقابت های کورکورانه به هر قیمتی گذاشته است و انقدر پول نداریم که صرف این رقابت ها کنیم.


وی پیشنهاد کرد: اولین اتحاد استراتژیک بین کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها ایجاد و یک نهاد صنفی مشترک تشکیل شود که از قدرت بالایی برخوردار باشد. اگر این نهاد با قدرت شکل گیرد حتما بانک مرکزی نیز از ان مشورت می گیرد ولی الان خیلی از هم گسیخته است و موثر نیست.


دیواندری ادامه داد: همچنین بانک مرکزی باید دخالت خود را ادامه دهد و یک سری از اتحادهای استراتژیک با دخالت بانک مرکزی برقرار شود مثل خیلی از کارهایی مانند خدمات ای تی و پرداخت که تا کنون انجام شده است.


وی با بیان اینکه ضمن اینکه اتحادهای استراتژیک به صورت جدی در دستور کار بانک ها قرار گیرد و در هر بانک یک عضو هیات مدیره مسوول پیگیری این مهم باشد. افزود: زمانی که متولی یک کاری مشخص شود وظیفه آن نیز کم کم شکل می گیرد.


رییس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین تاکید کرد که باید اقدامات انجام شده در این حوزه اطلاع رسانی شود، بهترین روش نیز این است که کانون بانک های کشور یکی شود و نباید اینطور باشد که به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم شوند. در کشورهای دیگر کانون بانک ها خیلی قدرت دارند که می توانند کمک کننده و گامی به جلو باشد. از همین رو توصیه می شود کانونی در قالب اتحادیه یا صنفی بین بانک ها شکل گیرد.