separator

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: با فیلتر اینستاگرام تهدیدات آن از بین نمی‌رود

 به گزارش ستاد خبری هجدهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و به نقل از ماهنامه پیوست،‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با بیان این موضوع تاکید کرد که وزارت ارتباطات در جلسات مختلف با اعلام نظر کارشناسی خود گفته است که فیلتر شدن اینستاگرام نمی‌تواند تهدیدات این شبکه را رفع کند؛ بلکه برعکس به دلیل اثراتی که این فیلتر در جامعه به دنبال دارد میتواند تصمیمگیری در این زمینه را با مشکل مواجه کند.
جهرمی با اعلام اینکه وزارت ارتباطات به جز این نظر دیگری ندارد در جمع خبرنگاران گفت:‌ «در مورد اینستاگرام ملاحظاتی از سمت گروههای مختلف مطرح است. گروهی معتقدند این فضا تهدیداتی به دنبال دارد و ترویج کننده رفتارهایی خارج از چهارچوب کشور است؛ اما از سمت دیگر گروهی هم وجود دارند که میگویند تمام این فضا تهدید نیست و فضایی برای زندگی و رشد کسبوکارهای مختلف است.
او با اشاره به اینکه داستان فیلتر اینستاگرام یک داستان جدید نیست و از سال ۹۲ مطرح بوده افزود: «تاکنون نهادهای تصمیمگیر در زمینه فیلترینگ در این خصوص تصمیمی نگرفتهاند. نه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه تشکیل جلسه داده و دادستانی هم حکمی در این زمینه صادر نکرده است».
جهرمی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات به عنوان عضوی از کمیته تعیین مصادیق نظراتکارشناسی خود را اعلام کرده است گفت:  ما هم به وجود تهدیدات در این فضا واقف هستیم، اما تجربه نشان میدهد که فیلتر راهکار حذف این تهدیدات نیست و حتی میتواند این تهدیدات را افزایش و فضا را به سمت دوقطبی شدن پیش ببرد».