منوی سايت

تقویم همایش

زمان برگزاری همایش

۱۳ و ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵

اعلام نتیجه ارزیابی اولیه

۱ آذرماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده

۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت اعلام مشارکت و حمایت 

۲۴ آذرماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ثبت‌نام در همایش

۲ دی ماه ۱۳۹۵

مکان برگزاری همایش

مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد