منوی سايت

کمیته علمی

دکتر نیما امیرشکاری

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی

علیرضا اطهری‌فرد

مدیر طرح و برنامه شرکت امن الکترونی کاشف

دکتر احمد بدری

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر علمی)

دکتر جهانگیر بیابانی

مدیر گروه بانکداری  پژوهشکده پولی و بانکی

مهندس امید ترابی

عضو هیأت مدیره شرکت توسن

دکتر بابک تیمورپور

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شهاب جوانمردی

مدیرعامل فناپ

مهندس نصراله جهانگرد

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

ناصر حکیمی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی

دکتر جعفر حبیبی

رئیس انجمن کامپیوتر ایران و عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محسن رستمی

مدیر محترم فناوری و مهندسی کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک

محمدرضا روشن‌نژاد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک

دکتر علی دیواندری

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر مسعود سلطان‌زالی

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی

مسعود صفاری

صاحبنظر در امور پولی و بانکی

دکتر محمد طالبی

رئیس صندوق ضمانت سپرده‌ها

مهندس محسن عزیزی

عضو هیأت مدیره بانک مسکن

دکتر پرویز عقیلی کرمانی

مدیرعامل بانک خاورمیانه 

دکتر ولی‌اله فاطمی اردکانی

عضو هیئت مدیره بانک ملی

دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مهندس سید حامد قنادپور

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

دکتر برات قنبری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس محسن قادری

مدیرعامل شرکت شاپرک

مهندس علیرضا لگزایی

قائم مقام بانک ملت

مهندس سید جعفر مرتضویان

مسئول دفتر مشاوره و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک

حسن معتمدی

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین

دکتر مهران محرمیان معلم

معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک

محمد ابراهیم مقدم

مدیر عامل بانک تجارت

دکتر کامران ندری

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سیدعلی هاشمی اقدم

مدیرعامل شرکت امن الکترونیک کاشف

مهندس فرشید یعسوبی

مدیر برنامه‌ریزی و امور پایش عملکرد شرکت ملی انفورماتیک