منوی سايت
سخنرانان همایش
مدیر ارشد سابق ریسک شرکت ویزای اروپا
(ارزیاب رسمی PCI Council (QSA شرکت NTT security))
مدرس و ارزیاب رسمی ITIL, Cobit
مدیرعامل بانک مسکن
مشاور ارشد مدیریت ریسک
مشاور ارشد حوزه نظام‌های پرداخت
مدیرعامل شرکت شاپرک
مدیرعامل بانک خاورمیانه
مدیرعامل بانک سپه
مدیرگروه پول‌و‌ارز پژوهشکده پولی و بانکی
عضو هیئت مدیره شرکت توسن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن
مدیر عامل بانک ملت
مدیرعامل بانک انصار
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی      
رئیس کل بانک مرکزی ایران
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر اقتصاد و امور دارایی
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک