مهندس علی اشرف افخمی
مدیرعامل بانک صنعت و معدن
تاريخ : ششم دی 1395 ساعت 20:53   کد : 80
عنوان سخنرانی: مناقصات Core Banking در ایران