دکتر محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ : پنجم دی 1395 ساعت 20:53   کد : 52
عنوان سخنرانی: برنامه توسعه شبکه پهن باند کشور و ارائه خدمات جدید