ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 

سابقه تاسيس

پژوهشكده پولي و بانكي نخست به عنوان: «مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي» و در جايگاه بازوي تحقيقاتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ و به دنبال تصويب و اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ و با توجه به نياز تمركز تحقيقات پراكنده در زمينه هاي پولي، ارزي و بانكي و گسترش آنها با رويكردي كاربردي، در سال1369 تأسيس شد. مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي در طول بيش از يك دهه فعاليتهاي مستمر ـ به صورت: انجام تحقيقات در زمينههاي مرتبط، ارائه خدمات مشاورهاي اقتصادي، پولي، ارزي و بانكي به مقامات و اشخاص حقيقي و حقوقي، برگزاري همايشهاي مختلف علمي، انتشار كتب و مطالب سودمند ـ و با بهره گيري از اعضاء هيئت علمي دانشگاهي و كارشناسان اقتصادي، گامهاي مهمي را در كمك به اجراي سياستهاي رسمي اقتصادي كشور و پيشبرد اهداف كلان مربوط برداشته است. به هر حال، با توجه به شرايط جديد جهاني، تحت فرآيند جهانيسازي اقتصادها و نيز تصويب و اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه حاوي مجموعه گستردهاي از سياستهاي اصلاحي در بخشهاي مختلف اقتصادي ـ به ويژه در حوزههاي پولي، مالي، ارزي و بانكي ـ ميباشد؛ لزوم تقويت و گسترش بيش از پيش نقش و فعاليت پژوهشكده را ضروري مينمود. جهت تأمين اين منظور، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي پس از يك سلسله تغييرات در سازمان تشكيلاتي و كادر علمي و نيز با تعاريف گسترده تري از اهداف و وظايف آن و با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناّوري، در سال 1380 به پژوهشكده پولي و بانكي ارتقاء سطح يافت.اهداف و وظايف 

اهمّ اهداف و وظايف پژوهشكده پولي و بانكي، عبارت از: 
(1) اجراي پروژه
هاي تحقيقاتي در زمينه هاي پولي، ارزي، بانكي (اسلامي و متعارف)، بازار سرمايه، و... ؛ 
(2) ارائه خدمات تحقيقات اقتصادي به افراد و سازمان
هاي داخل و خارج از كشور؛ 
(3) اجراي فعاليت
هاي تحقيقاتي و علمي مشترك با سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها در سطح ملي و بين المللي؛ 
(4) ارائه آمار و اطلاعات اقتصادي در مورد ايران و ساير كشورها به متقاضيان و علاقمندان اقتصادي دربخش
هاي مختلف؛ 
(5) برپايي كنفرانس
ها، سمينارها، كارگاههاي پژوهشي در زمينه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلي و بين المللي ـ به صورت منفرد و يا مشترك ـ با مؤسسات علمي پژوهشي و خارجي مي باشند .


 سازمان و تشكيلات

ساختار سازماني پژوهشكده، شامل: هيئت امناء (به رياست رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، رئيس، مشاورين، معاونين، شوراي پژوهشي، هيئت علمي، گروه‏هاي علمي ـ تحقيقاتي، مالي، تداركاتي، انتشارات و انفورماتيك، بانك اطلاعاتي و كتابخانه ميباشد. در حال حاضر، جناب آقاي دكتر فرهاد نيلي رياست پژوهشكده پولي و بانكي را عهده دار مي باشند.

 

 عملكرد و چشم انداز

عمدة دستاوردهاي بيش از يك دهه فعاليت اين نهاد تحقيقاتي، مشتمل بر: اجراي حدود 123 پروژه تحقيقاتي، برگزاري 19 كنفرانس سالانه و 48 كنفرانس ماهانه، چاپ و انتشار بالاي 200 عنوان كتاب (عمدتاً محصول پروژههاي تحقيقاتي و نتايج كنفرانسهاي سالانه و ماهانه)، برپايي 7 كارگاه پژوهشي، ارائه خدمات مشاورهاي به مقامات بانك مركزي ج.ا.ا. و دولت و... مي باشند. در حال حاضر، پژوهشكده در حال اجراي پروژههاي مشترك با تعدادي از سازمان‏ها و مؤسسات داخلي و بين المللي و نيز ارائه خدمات تحقيقاتي مورد نياز آنها مي باشد. به علاوه، در چهارچوب همكاريهاي مشترك خارجي، برنامه برگزاري سمينار مشتركي با مؤسسه تحقيقات و آموزش اسلامي3، وابسته به بانك توسعه اسلامي (IDB) ، تحت عنوان: «سمينار بينالمللي بخش پولي در ايران: ساختار، عملكرد و چالشها»4،  در تهران و با مديريت مشترك پژوهشكده پولي و بانكي (MBRA) و مؤسسه تحقيقات و آموزش اسلامي (IRTI) برگزار شد.


  1. Monetary and Banking Research Academy (MBRA).
  2. Monetary and Banking Research Institute (MBRI).
  3. Islamic Research and Training Institute(IRTI).
  4. International Seminar on "Monetary Sector in Iran: Structure, Performance and Challenges.