ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
محورهای همایش

1.     ارزيابي تحولات در دهه گذشته

1-1- همزيستي ابزارهاي نوين و سنتي پرداخت

1-2- ضريب نفوذ بانكداري الكترونيك در كشور در مقايسه با اقتصاد‌هاي مشابه

1-3- ارزيابي وضعيت زيرساخت‌هاي مخابراتي، فناوري، حقوقي و مديريتي كشور

1-4- زيرساخت‌هاي پرداخت و تسويه در نظام بانكي كشور

1-5- زيرساخت‌هاي پرداخت درون بانكي

1-6- تغيير درالگوهاي پرداخت كلان

1-7- تغيير در الگوهاي پرداخت خرد

1-8- خدمات ارزش افزوده بانك‌ها

1-9- نقش نظارتي بانك مركزي و حوزه رقابت بانك‌ها

2.     چشم‌انداز دهه پيش‌رو

2-1- چارچوب حقوقي و نهادي

2-2- نقشه راه و هدف‌گذاري

2-3- هويت ديجيتالي نظام بانكي

2-4- تعامل با ساير نهادهاي سياستي و اقتصادي

2-5- محصولات

2-6- مديريت پرداخت‌هاي كلان

2-7- مديريت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت (خزانه)

2-8- تصفيه (Clearing) پرداخت‌هاي نوين و سنتي بين بانكي و درون بانكي

2-9- برداشت مستقيم (DD) و واريز مستقيم (DC)

2-10- پرداخت‌هاي انبوه و خرد

2-11- پرداخت هاي شركتي

2-12- تمركز حساب‌ها

2-13- استانداردهاي شماره حساب بانك‌ها

2-14- اوراق بهادار الكترونيك 

3.     چالش‌هاي پيش‌رو

3-1- اعتمادسازي

3-2- فرهنگ سازي

3-3- چالش‌هاي حقوقي

3-4- مديريت ريسك عملياتي و تهديدات فناوري

3-5- نقش نظارتي بانك مركزي

3-6- حوزه رقابت بانك‌ها

3-7- توسعه نرم‌افزارهاي بانكي

3-8- ايجاد مراكز داده

3-9- بومي‌سازي نرم افزارهاي وارداتي

3-10- تامين نقدينگي بانك ها در نظام هاي پرداخت

3-11- مديريت نقدينگي بانك‌ها

3-12- اثر سامانه‌هاي ملي پرداخت بر ساختار مبادلات پولي كشور

3-13- اتصال به سوئيچ‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي

4.     سنجش كارايي اقتصادي بانكداري الكترونيك و نظام پرداخت‌ها

4-1- بررسي عملكرد بانك‌ها

4-2- اثر‌گذاري تحولات بر اقتصاد كلان

4-3- اثرگذاري تحولات بر اقتصاد خرد (بانك‌ها، بنگاه‌ها، خانوار)

4-4- اثر جايگزيني ابزارهاي پرداخت الكترونيك بر ابزارهاي سنتي

4-5- افزايش كارايي سرمايه گذاري‌ها با ايجاد زيرساخت‌هاي مشترك

5.     چشم‌انداز بين‌المللي فناوري

5-1- بانكداري همراه و پول همراه

5-2- بانكداري مجازي

5-3- سيستم‌هاي پرداخت منطقه‌اي

5-4- آينده صنعت كارت‌هاي پرداخت

5-5- مقابله نظام بانكي با كلاهبرداري (Fraud) در پرداخت‌هاي خرد

5-6- افق پول الكترونيك و پرداخت‌هاي ريز

6.     بررسي روندهاي مديريت و فناوري اطلاعات

6-1- روندهاي سخت افزار، شبكه و مراكز داده‌ها

6-2- معماري و پلاتفرم

6-3- مديريت تداوم كسب و كار (Business Continuity)

6-4- بانكداري چابك (Agile Banking)

6-5- امنيت

6-6- بانك‌‌هاي اطلاعاتي درون بانكي و بين بانكي

7.     نرم افزارهاي بانكي

7-1- مديريت ريسك

7-2- رتبه‌بندي اعتباري

7-3- مبارزه با پولشويي

7-4- تشخيص و مقابله با كلاهبرداري (Fraud)

7-5- مديريت ذخاير

8.     ايده‌هاي نو

8-1- خلق و ارائه موضوعات نو

 

 

 

Powered by AtenaHamayesh