ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
برنامه همایش

برنامه

شرح برنامه

زمان

 

روز اول

30 بهمن

ثبت نام

30 : 8  - 30 : 7

افتتاحیه

45 : 8  - 30 : 8

گزارش دبیر همایش ( سالن اصلی)

00 : 9  -  45 : 8

سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی ( سالن اصلی)

25 : 9  -  00 : 9

سخنرانی دبیر کل بانک مرکزی ( سالن اصلی)

45 : 9  -  25 : 9

پذیرایی

15: 10 -  45: 9

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ( سالن اصلی)

15: 12 - 15 : 10

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ( سالن اصلی)
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ( سالن اصلی)
ناهار و نماز و بازدید از نمایشگاه

45 : 13 - 15 : 12

نشست‌ها و ارائه مقالات ( سالن های مورد اشاره)

00: 16  -  45: 13

پذیرایی

30 : 16 - 00 : 16

میزگرد بانکداری متمرکز ( سالن سعدی طبقه B2)

30 : 18 -  30: 16

روزدوم

اول اسفند

کارگاه‌های شماره 1 تا 8 و 16 (سالن‌های مورد اشاره)

00 : 12 -  30 : 8

ناهار و نماز و بازدید از نمایشگاه

30 : 13  - 00 : 12

کارگاه شماره 9 تا 15 و 17 ( سالن‌های مورد اشاره)

00 : 17  -  30: 13

میزگرد چالش‌های نظارتی و توسعه بانکداری الکترونیک ( سالن اصلی)

30 : 19 - 30: 17

مراسم اختتامیه  بیانیه پایانی همایش ( سالن اصلی)

00 : 21 - 30: 19

Powered by AtenaHamayesh