ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
راهنمای تنظيم مقالات

چكيده مقالات بايد حداكثر در سه پاراگراف و هر پاراگراف حداكثر 5 خط نگاشته شود. براي متن چكيده از استايل Normal Bold استفاده شود. براي سرفصل هاي اصلي مقاله از استايل Heading 1 استفاده شود. قلم قابل قبول جهت متون فارسي B Nazanin و متون لاتين Times New Roman با اندازه 12 مي‌باشد.

تذكر: مقالاتي كه در قالب توضيحات مذكور ارسال نشده باشد مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

خلاصه مقالات بايد حداكثر تا تاريخ 30 آبان ماه 1390 از طريق پست الكترونيكي e.banking.conf@mbri.ac.ir به دبيرخانه كنفرانس ارسال شود. نتايج ارزيابي اوليه 15 آذر1390 به آدرس پستي نويسندگان ارسال خواهد شد. 30 آذرماه 1390 آخرين مهلت جهت تحويل نسخه نهايي مقالات منتخب در نظر گرفته شده است. حتي‌الامكان بهتر است مقالات به هر دو زبان فارسي و لاتين ارسال شود تا مورد استفاده شركت كنندگان بين‌المللي نيز قرار گيرد. قابل ذكر است كه زبان رسمي همايش فارسي مي‌باشد ولي امكان ترجمه همزمان براي حضار غيرفارسي زبان ميسر است.

 

مي‌توانيد قالب مورد قبول ارسال مقالات را از اينجا دانلود كنيد.

قالب فارسي                                             قالب لاتين

 

 

v     تذكر:

از مقالات برگزيده در اين همايش، (با توجه به ميزان امتياز كسب شده) تا سقف 10 ميليون ريال تقدير ويژه به عمل خواهد آمد.

Powered by AtenaHamayesh