----------------------------------------
ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
نه تنها بین هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر و کاهش تورم هیچگونه تعارض و تناقضی وجود ندارد، بلکه شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی مستمر، مهار تورم است.

 حاکم کردن انضباط مالی، نظارت قاطع مقام ناظر و اصلاح نهادی، پیش‌شرط کاهش تورم و دسترسی به اعتبار برای خروج از رکود است.

با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای امری ضروری است.

نشست تخصصی تأمین مالی تولید با ارائه پنج مقاله علمی توسط دکتر مهدی راستاد، دکتر حامد قدوسی، دکتر شاهین شایان آرانی، سید مهدی بنی‌ طبا کوپایی و صهیب خداپرستی برگزار شد.

برای هماهنگی بیشتر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب قانونی الزامی است.


کتاب «سیاست پولی: مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران» تلفیق تحلیل نظری و سنجش تجربی فرآیند سیاست‌گذاری پولی و تجویز توصیه‌های سیاستی متناسب با مختصات اقتصاد ایران است.


نحوه مواجه با بیماری هلندی در اقتصادهایی که دارای منابع طبیعی سرشار هستند، باید جزء راهبردهای احتیاطی جهت کاهش تورم انتظاری در نظر گرفته شود.


پیگیری رویکردهای انضباط پولی و مالی با قوت بیشتر ادامه دارد و مهار تورم کماکان به عنوان سیاست اصلی بانک‌مرکزی و دولت دنبال می شود.


هدف اصلی چارچوب سیاست‌گذاری پولی نوین، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی شریعت اسلام واقع نشده، بلکه می‌توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه نمود.


سیاستگذاری پولی نامتعارف به دلیل زیان­های درآمدی که برای ترازنامه بانک مرکزی داشته، عواقب غیر معمولی برای تورم و تولید به همراه دارد.
آرشیو


مشارکت کنندگان 

   
 
Powered by AtenaHamayesh