سخنرانی و ارائه مقالات

روز دوم 7 خرداد 1391

نشست دوم صبح ساعت 10:45 تا 12:45 سخنراني و ارائه مقالات سالن‌هاي جانبي

سالن مولانا

بانكداري مركزي، مقررات بانكي و سياست‌هاي احتياطي

هيأت‌رئيسه: دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني، دكتر محمدرضا شجاع‌الديني

سخنران

عنوان

 

دكتر مسعود نيلي (مديرگروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف)

بانكداري مركزي: درس‌هايي از تجارب موفق و ناموفق

دريافت اسلايد

دكتر احمد عزيزي (مديرعامل بانك ملي PLC لندن)

تحولات اخير در قوانين و مقررات بانكي و سياست‌هاي احتياطي

دريافت اسلايد

پروفسور جيانلوكا بنينو (استاد مدرسه اقتصاد لندن، LSE)

Monetary and Macro-Prudential Policies: An Integrated Analysis

دريافت اسلايد

پرسش و پاسخ                            

 

سالن فيض

نظارت در بانكداري اسلامي

هيأت‌رئيسه: دكتر سيدكاظم صدر، دكتر اسداله فرزين‌وش

سخنران

عنوان

 

Muhammad Abdurrahman Sadique

Monetary and Banking Implications of the Shariah Emphasis on Existence of Capital at The Outset of Joint Ventures

دريافت اسلايد

Muhamed Zulkhibri

Comparative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Development

دريافت اسلايد

دكتر فرهاد رياضت

Capital Adequacy & Implementation of Basel III in Islamic Banks

دريافت اسلايد

Mughees Shaukat

Regime Uncertainty: Interest Rate Based Debt Financing System

دريافت اسلايد

سالن عطار

سياست پولي و ثبات بازارهاي مالي

هيات‌رئيسه: دكتر رسول سجاد، محمد‌هادي مهدويان، دكتر احمد مجتهد

سخنران

عنوان

 

سيدكميل طيبي

آيا ظهور بازار آتي ارز يك عامل تثبيت‌كننده در بازار مالي است؟

دريافت اسلايد

دكتر حسين صدقي

نوسانات نرخ ارز، بي‌ثباتي مالي و سياست پولي

دريافت اسلايد

رضا بوستاني

سياستگذاري پولي بهينه در اقتصاد ايران

دريافت اسلايد

Anton Comanescu

Central Bank Transparency and Monetary Policy Effectiveness

دريافت اسلايد

سالن شيخ مفيد

نظارت بانكي و الزامات احتياطي

هيأت‌رئيسه: دكتر كيهان مهام، دكتر علي رحماني

سخنران

عنوان

 

دكتر محمد‌هاشم بت‌شكن

چگونه مديريت ريسك در بانك به خلق ارزش مي‌انجامد؟

دريافت اسلايد

آيت‌اله ابراهيمي

تشريح ويژگي‌هاي كنترل داخلي بانك انصار

دريافت اسلايد

دكتر غلامحسن تقي نتاج

اثربخشي نظارت و كنترل داخلي در مؤسسه مالي و اعتباري مهر

دريافت اسلايد

دكتر محمد جليلي

ماژول جامع نظارت اعتباري

دريافت اسلايد

سالن شيخ بهايي

تورم و بحران‌هاي ارزي

هيأت‌رئيسه: دكتر سيدمهدي بركچيان، دكتر محسن مهرآرا

سخنران

عنوان

 

دكتر پيمان قرباني

Inflation and Inflation Uncertainty: the Case of Iran

دريافت اسلايد

يزدان گودرزي فراهاني

بررسي هزينه رفاهي تورم با رويكرد مدل‌هاي تعادل عمومي

دريافت اسلايد

دكتر محمد كريمي

Empirics of Currency Crises: A Duration Analysis Approach

دريافت اسلايد

دكتر ايلناز ابراهيمي

طراحي يك سامانه هشداردهي زودهنگام بحران‌هاي ارزي در ايران با استفاده از رويكرد ماركف ـ سويچينگ

دريافت اسلايد

سالن مذاكرات 3

ابعاد فقهي، حقوقي و سياستي نظارت بر بانك‌ها

هيأت‌رئيسه: اميرحسين امين‌آزاد، دكتر يداله اثني‌عشري، ابوالفضل اكرمي

عنوان

موضوع

 

دكتر مصطفي السان

بررسي تطبيقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري

دريافت اسلايد

فرهاد علي‌نژاد

بررسي مفهوم استقلال تقنيني و نظارتي بانكي و تحليل چگونگي آن در نظام بانكي ايران

دريافت اسلايد

دكتر محمدرسول آهنگران

بررسي جايگاه اصل صحت در نظارت شرعي

دريافت اسلايد

دكتر فتح‌اله تاري

ارزيابي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي طي سال‌هاي 1387ـ1390

دريافت اسلايد

سالن مذاكرات 1

سيكل‌هاي تجاري در اقتصاد ايران

هيأت‌رئيسه: دكتر ناصر خياباني، دكتر صادقي شاهداني

سخنران

عنوان

 

دكتر علي مقدسي كليشمي

New Business Start-ups and the Business Cycle

دريافت اسلايد

مجيد عينيان

شناسايي و تاريخ‌گذاري چرخه‌هاي تجاري اقتصاد ايران

دريافت اسلايد

رامين مجاب

شناسايي چرخه‌هاي تجاري در اقتصاد ايران

دريافت اسلايد

هادي حيدري

تحليلي بر تأثير شرايط اقتصاد كلان بر صورت‌هاي مالي بانك‌ها

دريافت اسلايد

سالن مذاكرات 2

ساختار سرمايه بانكي و نظارت بانكي

هيأت‌رئيسه: دكتر مهرداد سپه‌وند، دكتر غلامعلي شرزه‌اي

سخنران

عنوان

 

اعظم احمديان

آثار اقتصادي اجراي توافق‌نامه بال 2 بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

دريافت اسلايد

دكتر ابراهيم رضايي

نگرشي بر تعامل سرمايه و مخاطره در سيستم بانكي ايران

دريافت اسلايد

ماندانا طاهري

نظارت بانكي بر اساس سيستم هشدار سريع، با استفاده از نسبت‌هاي كملز، در قالب مدل لاجيت

دريافت اسلايد

دكتر مهشيد شاهچرا

تأثير سيكل‌هاي تجاري بر سرمايه پشتيبان در نظام بانكي كشور

دريافت اسلايد
Powered by AtenaHamayesh