شناسايي عوامل مرتبط با پولشويي و روش‌هاي جلوگيري آن
 
عنوان كارگاه  شناسايي عوامل مرتبط با پولشويي و روش‌هاي جلوگيري آن -  سالن شيخ بهايي - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • نقش موسسات مالي و بانك‌ها در پولشويي
• شناسايي عوامل مرتبط به پولشويي و قوانين وضع شده عليه پولشويان
• پولشويي درخارج از سيستم‌هاي بانكي
• پولشويي با استفاده از سيستم‌هاي بانكي
• ارتباط Cyber Cash و معاملات اينترنتي با پولشويان
 • Shell bank ها، بانك‌هاي مجازي و Telenor group ها و رابطه آنها با پولشويي
• خريد وفروش نقدي و رابطه آن با پولشويي
• روش‌هاي مختلف شناسايي معاملات مربوط به پولشويي
• قوانين و اصول مربوط براي شناسايي پولشويان
• ايجاد كنترل‌هاي داخلي براي جلوگيري و پيدايش پولشويي
• لزوم ايجاد آيين‌نامه بانكي براي جلوگيري از استفاده خلاف‌كاران داخلي وبين‌المللي از تسهيلات بانكي
• قبول مسئوليت بانك‌ها و موسسات مالي براي شناسايي مشتريان
• خطرات مرتبط با نهاد‌هاي سازمان يافته در مقابله با پولشويي
• مسئوليت نظارتي بانك‌ها در مورد مشتريان جديد و حساب‌هاي جديد
• شناسايي مقاماتي كه ممكن است از نظر شغلي عمليات پولشويي را انجام دهند (مانند مديران ارشد شركت‌ها، خانواده ويا همكارانشان)
• شناسايي فعاليت‌هاي غيرمعمول و مشكوك
مدرس :
دكتر بهرام هاتفي
• مدير حسابرسي داخلي، دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، 2012- 2007
• مدير سرويس‌هاي مديريت حسابرسي داخلي، دانشگاه سينسيناتي اوهايو، 2007 – 2005
• مدير حسابرسي داخلي و خدمات مشاوره‌اي دانشگاه ايالتي بولينگ گرين، 2005 - 2001 
Powered by AtenaHamayesh