چهارچوب نوين كنترلهاي داخلي COSO و كاربرد آن در بانك‌ها
 
عنوان كارگاه  چهارچوب نوين كنترلهاي داخلي COSO و كاربرد آن در بانك‌ها -  سالن شيخ مفيد - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها • اهداف كلان هربنگاه (استراتژيك، عملياتي، رعايتي و گزارشگري)
• اهميت چارچوب كوزو شامل تاريخچه تدوين
• اصول كلي و اجزاي چارچوب جديد كنترل هاي داخلي كوزو
• ذينفعان
مدرس 1 :
دكتر كيهان مهام
• رييس هيات مديره موسسه حسابرسي راهبرد پيام
• عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
• عضو انجمن مديران مالي ايران و عضو كميته پذيرش و آموزش آن
• عضو كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي سازمان حسابرسي
مدرس 2:
دكتر حسين كثيري
• دكتراي حسابداري از دانشگاه علامه طباطبايي
• مدير مالي بانك مسكن
• مشاور مالي و مدير حسابرسي داخلي بانك اقتصاد نوين
• مدير ارشد حسابرسي موسسه حسابرسي تدوين و همكاران
• مديرامور مالي بانك ملي ايران
• حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
Powered by AtenaHamayesh