مدیریت ریسک بازار
 
عنوان كارگاه  مديريت ريسك بازار -  سالن عطار - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها • ريسك و مديريت ريسك در موسسات مالي
• بررسي اجمالي مديريت ريسك بازار
• مديريت ريسك بازار براي بدهي شركت‌ها
• دفتر معاملاتي در برابر دفتر بانكي
• مديريت ريسك بازار: اجزاي كليدي
• مديريت ريسك بازار و ريسك عملياتي و عناوين مرتبط
• ارزش در معرض ريسك
• ريسك بازار و مديريت سرمايه
مدرس:
دكتر يوسف پادگانه
• مدير ارشد ريسك و بال 2 در بانك بين‌المللي تجارت امارات متحده عربي
• مدير ريسك بانك صادرات ايران (2002- 2008)
• مدير امور مالي سازمان تامين اجتماعي
Powered by AtenaHamayesh