مصاحبه با دكتر علی ديواندری مديرعامل بانک ملت

مصاحبه با دكتر علي ديواندري مديرعامل بانك ملت به مناسبت برگزاري بيست و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

 

  

مدير عامل بانك ملت سياست‌هاي موثر و مناسب اقتصادي، زيرساخت هاي توسعه يافته، انضباط موثر بازار و شبكه جامع امن را از جمله پيش شرط‌هاي يك سيستم موثر نظارت بانكي دانست كه مي‌بايست همواره مد نظر قرار گيرد.

دكتر ديواندري افزود؛ مقررات احتياطي كه اصول 6 تا 18 اصول نظارت بانكي بال را به خود اختصاص داده است، مجموعه مقرراتي است كه سلامت وثبات نظام بانكي و همچنين حمايت از مشتريان را هدف قرار مي دهد. نسبت كفايت سرمايه، مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات و تعهدات كلان، طبقه بندي دارايي‌ها، الزامات ذخيره گيري و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط نمونه‌هايي از مقررات احتياطي مي باشند كه نهاد نظارتي مي‌بايست از دو طريق نظارت حضوري و نظارت غير حضوري، از فعاليت بانك‌ها در چارچوب مقررات والزامات مذكور، اطمينان حاصل نمايد.

وي بيان نمود؛ بر اساس اصول بال در يك سيستم موثر نظارت بانكي نهاد نظارتي مي بايست از استقلال عملياتي، حاكميت موثر، فرآيندهاي شفاف و منابع كافي برخوردار بوده و در قبال انجام وظايف خويش پاسخگو باشد. ناظران بانكي مي بايست مطمئن شوند كه بانك‌ها و گروه‌هاي بانكي جهت مديريت ريسك‌هاي مهم و نيز تعيين ميزان كفايت سرمايه لازم، داراي فرآيند جامعي از مديريت ريسك متناسب با اندازه و پيچيدگي بانك‌ها مي باشند.

دكتر ديواندري تاكيد نمود؛ ريسك و نظارت دو واقعيت در دنياي مدرن تجاري هستند كه نمي توان نسبت به آنها بي توجه بود. در واقع نظارت ضعيف در بانك‌ها، آنها را قادر مي سازد تا ريسك را از خود به ناظران انتقال دهند. نظارت بايد مستمر، گسترده و به موقع صورت بگيرد. برخورداري از يك نظام موثر نظارت بانكي مستلزم آن است كه ناظران بانكي در جهت ارتقاء ايمني و سلامت بانكها علاوه بر شناخت كليت نظام بانكي درك جامعي از عمليات بانك‌ها و گروه‌هاي بانكي داشته باشند.

وي با اشاره به وجود تفاوت‌هاي موجود بين نظام بانكي ايران و ساير كشورها اعلام داشت كه ازدياد شعب بانك‌ها با رويكرد فعاليت چند دهه گذشته و بدون دانش تخصصي و پيچيده بانكي امروزي باعث ايجاد بي نظمي در بازار پولي كشور مي شود. لذا شايسته است نهاد نظارتي با عنايت به استانداردهاي بين المللي منجمله اصل سوم اصول نظارت بانكي بال، ضمن ارتقاء معيارهاي ارزيابي صلاحيت حرفه‌اي درخواست كنندگان مجوز فعاليت بانكي به پديده ازدياد شعب بانك‌ها كه سرمنشأ بسياري از مشكلات سيستم بانكي كشور و بعضاً موجب افزايش ريسك بسيار با اهميت شهرت مي شود توجه ويژه داشته باشد.

وي در پايان خاطر نشان كرد؛ يك سيستم نظارتي قوي با ارزيابي ريسك فعاليت‌هاي بانكي به امن بودن پس اندازهاي خانوارها كمك نموده و زمينه را براي دستيابي خانواده ها به اعتبار بانكي فراهم مي نمايد كه اين امر يكي از سياست‌هاي مهم و ارزشمند بانكداري اسلامي است.

 

Powered by AtenaHamayesh