سخنرانی و ارائه مقاله-10:45 الي 12:45– سالن های جانبی روز دوم

روز دوم 7 خرداد 1391

نشست دوم صبح ساعت 10:45 تا 12:45 سخنراني و ارائه مقالات سالن‌هاي جانبي

سالن مولانا

بانكداري مركزي، مقررات بانكي و سياست‌هاي احتياطي

هيأت‌رئيسه: دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني، دكتر محمدرضا شجاع‌الديني

سخنران

عنوان

شروع

پايان

دكتر مسعود نيلي (مديرگروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف)

بانكداري مركزي: درس‌هايي از تجارب موفق و ناموفق

10:45

11:15

دكتر احمد عزيزي (مديرعامل بانك ملي PLC لندن)

تحولات اخير در قوانين و مقررات بانكي و سياست‌هاي احتياطي

11:15

11:45

پروفسور جيانلوكا بنينو (استاد مدرسه اقتصاد لندن، LSE)

Monetary and Macro-Prudential Policies: An Integrated Analysis

11:45

12:15

پرسش و پاسخ                            

12:15

12:45

سالن فيض

نظارت در بانكداري اسلامي

هيأت‌رئيسه: دكتر سيدكاظم صدر، دكتر اسداله فرزين‌وش

سخنران

عنوان

شروع

پايان

Muhammad Abdurrahman Sadique

Monetary and Banking Implications of the Shariah Emphasis on Existence of Capital at The Outset of Joint Ventures

10:45

11:10

Muhamed Zulkhibri

Comparative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Development

11:10

11:35

دكتر فرهاد رياضت

Capital Adequacy & Implementation of Basel III in Islamic Banks

11:35

12

Mughees Shaukat

Regime Uncertainty: Interest Rate Based Debt Financing System

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

سالن عطار

سياست پولي و ثبات بازارهاي مالي

هيات‌رئيسه: دكتر رسول سجاد، محمد‌هادي مهدويان، دكتر احمد مجتهد

سخنران

عنوان

شروع

پايان

سيدكميل طيبي

آيا ظهور بازار آتي ارز يك عامل تثبيت‌كننده در بازار مالي است؟

10:45

11:10

دكتر حسين صدقي

نوسانات نرخ ارز، بي‌ثباتي مالي و سياست پولي

11:10

11:35

رضا بوستاني

سياستگذاري پولي بهينه در اقتصاد ايران

11:35

12

Anton Comanescu

Central Bank Transparency and Monetary Policy Effectiveness

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

سالن شيخ مفيد

نظارت بانكي و الزامات احتياطي

هيأت‌رئيسه: دكتر كيهان مهام، دكتر علي رحماني

سخنران

عنوان

شروع

پايان

دكتر محمد‌هاشم بت‌شكن

چگونه مديريت ريسك در بانك به خلق ارزش مي‌انجامد؟

10:45

11:10

آيت‌اله ابراهيمي

تشريح ويژگي‌هاي كنترل داخلي بانك انصار

11:10

11:35

دكتر غلامحسن تقي نتاج

اثربخشي نظارت و كنترل داخلي در مؤسسه مالي و اعتباري مهر

11:35

12

دكتر محمد جليلي

ماژول جامع نظارت اعتباري

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

سالن شيخ بهايي

تورم و بحران‌هاي ارزي

هيأت‌رئيسه: دكتر سيدمهدي بركچيان، دكتر محسن مهرآرا

سخنران

عنوان

شروع

پايان

دكتر پيمان قرباني

Inflation and Inflation Uncertainty: the Case of Iran

10:45

11:10

يزدان گودرزي فراهاني

بررسي هزينه رفاهي تورم با رويكرد مدل‌هاي تعادل عمومي

11:10

11:35

دكتر محمد كريمي

Empirics of Currency Crises: A Duration Analysis Approach

11:35

12

دكتر ايلناز ابراهيمي

طراحي يك سامانه هشداردهي زودهنگام بحران‌هاي ارزي در ايران با استفاده از رويكرد ماركف ـ سويچينگ

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

 

سالن مذاكرات 3

ابعاد فقهي، حقوقي و سياستي نظارت بر بانك‌ها

هيأت‌رئيسه: اميرحسين امين‌آزاد، دكتر يداله اثني‌عشري، ابوالفضل اكرمي

عنوان

موضوع

شروع

پايان

دكتر مصطفي السان

بررسي تطبيقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري

10:45

11:10

فرهاد علي‌نژاد

بررسي مفهوم استقلال تقنيني و نظارتي بانكي و تحليل چگونگي آن در نظام بانكي ايران

11:10

11:35

دكتر محمدرسول آهنگران

بررسي جايگاه اصل صحت در نظارت شرعي

11:35

12

دكتر فتح‌اله تاري

ارزيابي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي طي سال‌هاي 1387ـ1390

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

سالن مذاكرات 1

سيكل‌هاي تجاري در اقتصاد ايران

هيأت‌رئيسه: دكتر ناصر خياباني، دكتر صادقي شاهداني

سخنران

عنوان

شروع

پايان

دكتر علي مقدسي كليشمي

New Business Start-ups and the Business Cycle

10:45

11:10

مجيد عينيان

شناسايي و تاريخ‌گذاري چرخه‌هاي تجاري اقتصاد ايران

11:10

11:35

رامين مجاب

شناسايي چرخه‌هاي تجاري در اقتصاد ايران

11:35

12

هادي حيدري

تحليلي بر تأثير شرايط اقتصاد كلان بر صورت‌هاي مالي بانك‌ها

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

سالن مذاكرات 2

ساختار سرمايه بانكي و نظارت بانكي

هيأت‌رئيسه: دكتر مهرداد سپه‌وند، دكتر غلامعلي شرزه‌اي

سخنران

عنوان

شروع

پايان

اعظم احمديان

آثار اقتصادي اجراي توافق‌نامه بال 2 بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

10:45

11:10

دكتر ابراهيم رضايي

نگرشي بر تعامل سرمايه و مخاطره در سيستم بانكي ايران

11:10

11:35

ماندانا طاهري

نظارت بانكي بر اساس سيستم هشدار سريع، با استفاده از نسبت‌هاي كملز، در قالب مدل لاجيت

11:35

12

دكتر مهشيد شاهچرا

تأثير سيكل‌هاي تجاري بر سرمايه پشتيبان در نظام بانكي كشور

12

12:25

پرسش و پاسخ

12:25

12:45

Powered by AtenaHamayesh