برنامه همایش

روز اول 6 خرداد 1391

برنامه

شروع

پايان

نشست اول صبح –  8:30 الي 10:15- سالن اصلي

8:00

10:15

ثبت نام

8:00

8:30

افتتاحيه

8:30

8:45

گزارش دبير همايش (دكتر فرهاد نيلي)

8:45

9:00

كليپ 1: نقش بانك‌ها در اقتصاد كشور

9:00

9:10

رئيس كل بانك مركزي ( دكتر محمود بهمني)

9:10

9:45

سخنراني وزير اقتصاد و دارايي (دكتر سيد شمس‌الدين حسيني)

9:45

10:15

استراحت و پذيرايي

10:15

10:45

ميزگرد  تحليل سياست‌هاي پولي سال 1390 و چشم انداز اقتصاد در سال 1391

10:45

12:45

كارگاه‌ها آموزشي روز اول (تعداد 9 كارگاه)

14:00

17:30

ميزگرد چشم انداز صنعت بانكداري در ايران

18:00

20:00

روز دوم  7 خرداد 1391

نشست‌ها – سخنراني‌هاي كليدي -  سالن اصلي

8:30

10:15

 سخنراني و ارائه مقاله- سالن هاي جانبي

10:45

12:45

كارگاه ها آموزشي روز دوم  (تعداد 11 كارگاه)

14:00

17:30

ميز گرد الزامات و چالش‌هاي نظارت بانكي موثر - سالن اصلي

18:00

20:00

مراسم اختتاميه- تقدير از بانك‌هاي برتر در زمينه كنترل داخلي

20:00

21:00

Powered by AtenaHamayesh