تاریخ‌های مهم

تقويم كنفرانس

زمان برگزاري همايش 

 6 و 7  خرداد 1391

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

 31 فروردين 1391

آخرين مهلت ثبت نام در همايش

20 ارديبهشت 1391

آخرين مهلت ثبت نام در نمايشگاه 

20 ارديبهشت 1391

آخرين مهلت اعلام مشاركت و حمايت

20 ارديبهشت 1391

Powered by AtenaHamayesh