ثبت نام در همايش

v مبلغ ثبت نام عادی برای حضور در همایش و كارگاه­های تخصصی 000/000/2 ریال می باشد.

v مبلغ ثبت نام گروهی بالای 20 نفر 000/600/1 ریال،
بالای 40 نفر 00/400/1 ریال
و بالای 50 نفر 000/200/1 ریال می­باشد.

v مبلغ ثبت نام دانشجویی 000/000/1 ریال است. برای استفاده از تخفیف دانشجویی ارائه كارت معتبر دانشجویی الزامی است.

v ثبت نام كسانی كه مقاله آنها تایید شده رایگان می باشد.

v مبلغ ثبت نام كسانی كه مقاله آنها تایید نشده است 000/000/1 ریال می باشد.

لطفاً شهریه ثبت‌نام را به حساب شماره 1-2902783-850-127 نزد بانك اقتصاد نوین به‌نام "پژوهشكده پولی و بانكی" واریز و فیش بانكی را از طریق دورنگار شماره 66595865 (021) جهت دبیرخانه اجرایی همایش ارسال فرمایید.

آخرین مهلت ثبت نام در همایش و كارگاه های تخصصی 20/2/1391 می باشد.

Powered by AtenaHamayesh