تماس با ما

اطلاعات تماس با دبيرخانه همايش

دبيرخانه علمي

تلفن:  88657397  - 021

  88657392   - 021

دورنگار:  88657399 (021)

 

 وب سايت:

www.mbri.ac.ir/conf22

 

پست الكترونيك:

conf22@mbri.ac.ir  

تهران، ميدان آرژانتين، ابتداي آفريقا ، روبروي پاركينگ بيهقي، پلاك 10، 
طبقه هشتم، پژوهشكده پولي و بانكي

دفتر معاونت پژوهشي، صندوق پستي 1654-16765

دبيرخانه اجرائي

تلفن: 2-66596661 (021)

دورنگار : 66595865 (021)

وب سايت: 
www.fsmcenter.com

پست الكترونيكي: 
info@fsmcenter.com

نشاني: تهران، خيابان كارگر شمالي، ابتداي فرصت شيرازي، شماره 14، ساختمان سهند، طبقه دوم، واحد4

Powered by AtenaHamayesh