تاريخ : دوم مرداد 1392 ساعت 12:27   |   کد : 121

گزارشي از برگزاري اولين روز بيست و دومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي

اولين روز از بيست و دومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي امروز شنبه ششم خرداد 1391 با موضوع  نظارت بانكي و سياستهاي احتياطي به پايان رسيد.

اين مراسم ابتدا با سخنراني دكتر فرهاد نيلي دبير همايش آغاز و پس از آن با سخنراني دكتر محمود بهمني در مورد فراز و نشيب هاي اقتصاد ايران طي سال 90 ادامه يافت. سومين سخنران همايش نيز دكتر سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي بود كه به موضوع نظارت در بخش مالي از جمله بازار پول و صنعت بانكداري و نقش تعيين كننده آن در ثبات اقتصادي پرداخت.

پس از پايان مراسم افتتاحيه، ميزگرد تحليل سياست هاي پولي سال 1390 و چشم انداز اقتصادي سال 1391 با حضور وزير اقتصاد، رئيس كل باك مركزي، دكتر مسعود نيلي و دكتر اكبر كميجاني برگزار شد. مباحث مطرح شده در اين ميزگرد عبارت بودند از:

·      ارزيابي روند تورم و رشد توليد و اشتغال در سال 90 با توجه به اجراي فاز اول طرح هدفمند كردن يارانه ها

·      ارزيابي تدابير بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و طلا در سال 90

·      ارزيابي وضعيت فعلي نظام بانكي از حيث سلامت و ثبات مالي

·      ارزيابي نقش و جايگاه شوراي پول و اعتبار در تنظيم سياست هاي پولي و ارزي در سال 91

·      بانك مركزي در سال 91 بايد قاعده مند عمل كند يا استصوابي؟

·      مهمترين چالش هاي پيش روي سياستگذار پولي در سال 91

 پس از اين ميزگرد، 10  كارگاه تخصصي با موضوعات «مديريت ريسك اعتباري»، «مديريت ريسك عملياتي»، «ساختار و چارچوب بيانيه هاي كميته بال»، «كشف بي نظمي و تقلب و  شيوه هاي مبارزه با آن در سيستم بانكي»، «چارچوب نوين كنترل هاي داخلي coso و كاربرد آن در بانك ها»، «جريان وجوه بانكي»، «بررسي شاخص هاي سلامت بانكي»، «شناسايي عوامل مرتبط با پولشويي و روش هاي جلوگيري از آن» و «راهكارهاي ساختاري و تشكيلات تقويت كنترل داخلي در بانك ها»، برگزار شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

پايان بخش مراسم روز اول، ميزگرد چشم انداز صنعت بانكداري كشور با حضور اميرحسين امين آزاد، دكتر كوروش پرويزيان، دكتر ولي الله سيف، دكتر پرويز عقيلي كرماني، حاجيان و دكتر فرهاد نيلي بود. پرسش هاي  مطرح شده  در اين ميزگرد عبارت بودند از:

·      آيا تدوين يك برنامه راهبردي جامع براي توسعه صنعت بانكي كشور ضرورت دارد؟

·      كدام استراتژي (اتكا به قاعده بازار و يا هدايت بازار توسط سياستگذار) با ساختار نظام بانكي كشور سازگار مي باشد؟

·      آيا عناصر محركه "مقررات كارامد" ، "توسعه تكنولوژي" و "نوآوري هاي مالي" كفايت لازم براي ترسيم يك صنعت بانكي توسعه يافته و كارآمد را در آينده كشور دارد؟

·      ساختار مطلوب نظام بانكي كشور چيست؟

اين مراسم فردا نيز با سخنراني مهمانان خارجي و داخلي، برگزاري 10 كارگاه تخصصي، برگزاري ميزگرد "الزامات و چالشهاي نظارت بانكي موثر" و ارائه مقالات تخصصي ادامه خواهد يافت.

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh