تاريخ : دوم مرداد 1392 ساعت 12:24   |   کد : 120

بيست و دومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي

 

تحت عنوان :

نظارت در نظام بانكي و سياستهاي احتياطي مناسب

ضرورت تقويت نظارت بر بانكها، بويژه از زماني كه ضعف سيستم بانكي دليل اصلي بحرانهاي مالي در بسياري از كشورها در دهه گذشته شناخته شد، به عنوان اولويتي اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.در ايران نيز توسعه روزافزون شبكه بانكي و نقش انكارناپذير آن در فرآيند رشد اقتصادي و تداوم فعاليتهاي توليدي و خدماتي، بررسي دقيق و واكاوي ساختار نظارت در نظام بانكي را اهميتي وي‍ژه مي بخشد. از اين رو پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر نظارت بانكي به عنوان محور بيست و دومين كنفرانس پولي و ارزي در نظر دارد نظرات كارشناسان و متخصصان حوزه پول و بانك را به منظور تقويت نظارت بانكي و شناخت نقاط قوت و ضعف سيستم نظارتي كشور منعكس نمايد. 

اهداف همايش

1.        معرفي الگوهاي موفق در نظارت بانكي

2.        ارتقاي سطح دانش تخصصي مديران و كارشناسان بانكي در حوزة نظارت بانكي

3.        معرفي ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص نظارت بانكي و سياست هاي احتياطي

4.        آشنايي با نقاط ضعف و قوت كشور در نظارت بانكي

5.        آشنايي جامعه بانكي كشور با سياست هاي احتياطي

 

مخاطبين همايش:

مخاطبين اصلي همايش در سه گروه به شرح زير طبقه بندي مي­شوند:

·         مديران ارشد بانك‌ها (سطوح تصميم‌گير)

·         مديران مياني بانك‌ها (سطوح عملياتي)

·         كارشناسان بانكي

·         اساتيد و پژوهشگران علاقه‌مند به مسائل بانكي

 
ارتباط با صفحه اصلي همايش

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh