منوي اصلي سايت
کاربران آنلاين11
بازديد امروز51
بازديد اين هفته513
بازديد اين ماه3593
بازديد امسال28464
کل بازديدها574442

 

عنوان همايش

محور اصلي همايش

تاريخ برگزاري

سی‌امین كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

تثبیت اقتصادی: حکمرانی و سیاستگذاری

خرداد ۱۴۰۲

ببيست و نهمین كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

کنترل تورم و ثبات مالی

خرداد ۱۴۰۱

ببيست و هشتمین كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی

خرداد ۱۳۹۷

ببيست و هفتمین كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

ثبات مالی بستر رشد اقتصادی پایدار

تیر ۱۳۹۶

ببيست و ششمین كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

یکپارچه‌سازی نظام مالی، حاکمیت شرکتی ، اقتصاد مقاومتی، تامین مالی 

خرداد ۱۳۹۵

بيست و پنجمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

تورم تک رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی

خرداد 139۴

بيست و چهارمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

خرداد 1393

بيست و سومين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

ثبات اقتصادي و حمايت از توليد

خرداد 1392

بيست و دومين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي

نظارت بانكي و سياست‌هاي احتياطي

خرداد 1391

بيست و يكمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سياست‌هاي پولي و ارزي و تحولات اقتصادي اخير

ارديبهشت 1390

بيستمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سياست‌هاي اعتباري و الزامات نظام بانكي

ارديبهشت 1389

نوزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سياست‌هاي پولي در روياروئي  بحران‌هاي مالي (فرصت‌ها و چالش‌ها)

ارديبهشت 1388

هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي (نقاط قوت و ضعف، ايده ها و راهكارها)

خردادماه 1387

هفدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

تحولات نظام پولي و بانكي در ايران و جهان در رابطه با رشد، اشتغال و فقر زدائي

خردادماه 1386

شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

نقش سياستهاي پولي و مالي مناسب در تحقق اهداف كلان اقتصادي برنامه چهارم توسعه (رشد، تورم، بيكاري)

خردادماه 1385

پانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

الزامات (نهادي،اجرايي و سياستي)دستيابي به نظام بانكي كارآمد در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي

خردادماه 1384

چهاردهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

چالش ها و الزامات فراروي بازارهاي پول و سرمايه در اقتصاد ايران

ارديبهشت 1383

سيزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

نقش نهادهاي مالي در توسعه اسلامي

ارديبهشت 1382

دوازدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

نقش نهادها و ابزارهاي پولي و مالي در تعامل با ساير بخش‌هاي اقتصادي جهت ارتقاء رقابت و بهره وري در اقتصاد ايران ضرورتي براي مقابله با چالش‌هاي آتي

ارديبهشت 1381

يازدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

اصلاحات ساختاري در بخش هاي واقعي و مالي اقتصاد ايران

ارديبهشت 1380

دهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سياست هاي پولي و ارزي مطلوب در راستاي مهار تورم و مبارزه با بيكاري

ارديبهشت 1379

نهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

رشد پايدار اقتصادي غيرتورمي

ارديبهشت 1378

هشتمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

پس انداز و سرمايه گذاري، بازار پول و سرمايه و جايگاه نام بانكي

ارديبهشت 1377

هفتمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

توسعه صادرات غيرنفتي

خرداد 1376

ششمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سمينار سالانه سياست هاي پولي و ارزي

ارديبهشت 1375

پنجمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سمينار سالانه سياست هاي پولي و ارزي

ارديبهشت 1374

چهارمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سمينار سالانه سياست هاي پولي و ارزي

ارديبهشت 1373

سومين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سمينار سالانه سياست هاي پولي و ارزي

ارديبهشت 1372

دومين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سمينار سالانه سياست هاي پولي و ارزي

ارديبهشت 1371

اولين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي

سمينار سالانه سياست هاي پولي و ارزي

اسفند 1369