زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶

مکان برگزاری: نوشهر، مجتمع آموزشی-رفاهی بانک مرکزی

محل اقامت و برگزاری:

هدف از برگزاری این سمینار در مجتمع رفاهی-آموزشی بانک مرکزی در شهر نوشهر، در واقع ارتقا سطح کیفی آموزشی از یک سو و کاهش هزینه‌های این ارتقاء از سوی دیگر است. به این ترتیب که با ایجاد یک فضای مطلوب و منفک آموزشی، ضمن تمرکز بر جنبه یادگیری و آموزشی سمینار، امکان تبادل تجربیات همکاران در فضایی گرم و صمیمی و متعاقبا بهبود سطح مشارکت شرکت‌کنندگان فراهم گردد. از سوی دیگر به منظور فراهم آوردن مقرون به صرف چنین فضای مطلوبی انتخاب مجتمع تفریحی-آموزشی بانک مرکزی در شهر نوشهر مورد توجه قرار گرفته است.