اطلاعات تماس با دبیرخانه:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی، طبقه هشتم، واحد آموزش و همایش‌ها

تلفن: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۹۷

فکس: ۸۸۵۶۷۴۳۰

وب‌سایت: Conf.mbri.ac.ir/UB