سخنرانان کلیدی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

قائم مقام بانک ملت            

نماینده پیشین HSBC در ایران

مدیر عامل شرکت مشاوره Insight

مدیر ارشد پیشین عملیات (COO) بانک ABN AMRO هلند        

مدیرعامل شرکت استریت بریج

مشاور مدیریت و تحول در نظام بانکی

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل بانک سینا