درباره سمینار

این سمینار با هدف آشنایی بیشتر مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک‌ها با رویه‌های استقرار بانکداری مدرن و همچنین به اشتراک‌گذاری تجربیات موفق داخلی و خارجی در زمینه ایجاد تغییر در بانک‌های بزرگ، برنامه‌ریزی شده است. از آنجا که مدیران میانی و عملیاتی نقش محوری و کلیدی در طراحی و اجرای برنامه‌های تغییر به سمت بانکداری مدرن دارند به عنوان گروه هدف در این سمینار در نظر گرفته شده‌اند. همچنین وضعیت بحرانی نظام بانکی در سال‌های اخیر و بزرگ شدن حجم مطالبات در بانک‌ها از سویی و کاهش سودآوری عملیاتی در بانک‌ها از سوی دیگر، تمرکز بر چگونگی انجام و مدیریت تغییرات در بانک‌ها در قالب حرکتی چند جانبه و چند بخشی ضروری نموده است. به همین منظور تمرکز این دوره بر معرفی نیازمندی‌های تغییر به صورت کاربردی و به اشتراک‌گذاری تجربیات موفق داخلی و خارجی با شرکت‌کنندگان استوار است.

Alternate Text
Alternate Text
برگزارکننده همایش Alternate Text حامی همایش Alternate Text