منوی سايت

برنامه کنفرانس

ساعت

موضوع

۸/۰۰ تا ۸/۳۰

ثبت نام و توزيع كارت

۸/۳۰ تا ۱۰/۳۰

خیرمقدم و افتتاحیه توسط دکتر علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران

سخنران کلیدی:

دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پنل تخصصی: انتظارات و تقاضاهای سیستم مالی بین‌المللی در زمینه مقررات و نظارت بانکی از سیستم بانکی ایران

سخنرانان  مقدماتی:

حمید تهرانفر، صاحبنظر پولی و بانکی

اعضا:

دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران
دکتر ناصر هماپور، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران
حمید تهرانفر، صاحبنظر پولی و بانکی
دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات

مدیریت پنل: دکتر ناصر هماپور، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران

۱۰/۳۰ تا ۱۱

پذيرايي۱۱/۰۰ تا ۱۳/۰۰

 

:Expert Panel

International Relationship with Iranian Banks; Expectations, Concerns and Risks

سخنران  مقدماتی:

-     Mr. Peter Kruschel, Director, Banking Supervision, Federal Financial Supervisory Authority ( BaFin), Bonn

اعضا:

علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن
دکتر ناصر هماپور، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران

-   Mr. Thomas Kessler, Partnet, Herbert Smith Freehills Germany LLP, Frankfurt a.M.

-     Mr. Peter Kruschel, Director, Banking Supervision, Federal Financial Supervisory Authority ( BaFin), Bonn

مدیریت پنل: دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه

۱۳/۰۰تا ۱۴/۳۰

 صرف ناهار


۱۴/۳۰ تا ۱۷

کارگاه: اتصال مجدد ایران به پرداخت های بین المللی دنیا

اعضا:
عبدالحسین رضایی، مدیر اداره کل عمليات و خزانه داری ارزی بانک سپه

-        Mr. Armin Gerhardt, CEO, EFis EDI Finance Service AG, Frankfurt a.M.

-        Mr. Kai Marzenell, Chief SWIFT Expert, Payment Group Logistics, London

-        Mr. Uwe Klatt, Managing Director, GEVA Business Solutions GmbH, Aachen

-       Mr. Frank Marshall, Payment Expert, EFiS EDI Finance Service AG, Frankfurt a.M.

-        Mr. Christoph Hugo Stiefel, Managing Director, Finewworks AG, Zurich


لطفا برای دانلود برنامه کنفرانس کلیک نمائید