شرکت ملی انفورماتیک

separator

به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی با تخصص وسیع و تجربه مفید و طولانی در زمینه فناوری‌های نوین و همچنین تعریف، ایجاد و مدیریت شرکت‌های فعال در بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات،‌ خدمات بانکی و نظام‌های پرداخت الکترونیکی، از موقعیت و شرایط منحصر به فرد و ممتازی برخوردار است. شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان بزرگترین شرکت مادر تخصصی در شاخه‌ی بانکداری الکترونیک و با داشتن مجموعه‌ای کم‌نظیر از توانمندی‌ها، با این هدف طراحی گردیده است که با ارائه راه‌حل‌های حاکمیتی و ظرفیت‌ساز و همچنین متناسب با نیازهای حال و آینده در خدمت نظام پولی و بانکی کشور قرار گیرد. قابلیت‌های منحصر به فرد گروه ملی انفورماتیک در نتیجه‌ی مدیریت صحیح طرح‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ایجاد هم‌افزایی در زنجیره‌ای از شرکت‌های سرآمد در این حوزه و متعاقبا تسهیل در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور محقق شده است.