علی اشرف افخمی
مدیرعامل بانک صنعت و معدن
تاريخ : چهارم دی 1395 ساعت 15:38   کد : 68
 

 

مهندس علي‌اشرف افخمي

ایشان داراي مدرك تحصيلي مهندسي مكانيك و مديريت (MBA)هستند، قريب به 40 سال در بخش­هاي مختلف اقتصادي، خدمات مؤثر خود را به جامعه ارائه نموده اند. ایشان كار خود را از بخش خصوصي آغاز و پس از چند سال كسب تجربيات حرفه­اي، مديريت هلدينگ­هاي صنعتي و شركت­هاي سرمايه­گذاري ازجمله سازمان صنايع ملي ايران (NIIO) National Iranian Industries Organization ، سازمان تأمين اجتماعي (SSO) Social Security Organization ، سرمايه­گذاري صنايع پتروشيمي (PIIC) Petrochemical Industries Organization ، كشــتيراني جمهوري اســلامي ايــــران
(IRISL) Islamic Republic of Iran Shipping Lines ، گروه تدبير (Tadbir Group) و گروه سرمايه­گذاري كارآفرين (Karafarin Investment Group) را عهده­دار شدند و در توسعه كشور و بازار سرمايه، نقش مؤثري ايفاد نمودند. معاونت وزير كار و همچنين معاونت وزير صنايع و معادن نيز بخشي از پيشينه كاري ایشان مي­باشند.

همچنين به مدت 15 سال عضو هيأت مديره بانك­هاي صنعت و معدن و كارآفرين بوده اند. بسياري از شركت­هاي سرمايه­گذاري و پروژه­هاي بزرگ پتروشيمي از تجربيات ايشان بعنوان عضو يا رئيس هيأت مديره بهره­مند بودند كه از آن جمله مي­توان به شركت­هاي سرمايه­گذاري البرز، سرمايه­گذاري شاهد، سرمايه­گذاري صنايع شيميايي ايران و سرمايه­گذاري غدير اشاره نمود.

وي سال­هاي متمادي است كه عضو اتاق بازرگاني ايران و اتاق مشترك ايران و آلمان و ايران و انگليس مي­باشند. در عرصة بين­المللي چندين سال عضو هيأت اجرايي مؤسسه Lioyds Register لندن و عضو هيأت مديره شركت بيمه مالكان كشتي SSM P&I بوده است.

ايشان داراي تأليفاتي در زمينه مديريت استراتژيك بوده و در مجامع و كنفرانس­هاي ملي و بين­المللي سخنراني­هايي را ايراد داشته اند. ايفاي نقش كليدي در تأسيس نخستين شركت تامين سرمايه ( بانك سرمايه­گذاري ) در ايران و تأسيس مركز مطالعات راهبردي و مديريت كسب و كار تدبير در كارنامة‌ ايشان مي­باشد.

 

وي از آبان ماه 1392 تا كنون رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن مي­باشد.