فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها
 
تاريخ : بيستم آذر 1395 ساعت 09:39   کد : 43
 

عنوان میزگرد

نام و نام خانوادگی

سمت

محورهای میزگرد

فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها

علیرضا عزیزخانی

مدیر توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک

        راه‌کارها و موانع توسعه فین تک

  o     ابعاد حقوقی و مقرراتی

  o     ابعاد نظارتی

  o     مقیاس پذیری

  o     زیر ساخت‌های فرهنگی

  o     مخاطرات و ریسک‌های پیش رو

دکتر علیرضا دلیری

معاون توسعه مدیریت و منابع، معاونت فناوری رئیس جمهور

خسرو سلجوقی

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات

مهندس حامد قنادپور

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

مهندس فرشید یعسوبی

مدیر برنامه‌ریزی و امور پایش عملکرد شرکت ملی انفورماتیک

ناصر حکیمی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی