کشف تقلب و مبارزه با پولشویی
 
تاريخ : بيستم آذر 1395 ساعت 09:38   کد : 39

عنوان میزگرد

نام و نام خانوادگی

سمت

محورهای میزگرد

کشف تقلب و مبارزه با پولشویی

محمدحسین دهقان منشادی

سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
o    
چرا بانکداری الکترونیک بیشتر در معرض پولشویی قرار می‌گیرد؟

o     شیوه‌های استفاده پولشویان از بانکداری الکترونیک

o     استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی در بانکداری الکترونیک

o     مقررات داخلی مبارزه با پولشویی در بانکداری الکترونیک

o     نرم‌افزارها ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده پولشویان

سیامک آزادی ابد

مدیر امنیت شرکت شاپرک

محمود زیبایی

رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی

نوش‌آفرین مؤمن واقفی

مدیر ریسک و امنیت اطلاعات در شرکت خدمات انفورماتیک

دکتر شکوه حسین آبادی

مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه در امور مبارزه با پولشویی

دکتر حمیدرضا شهریاری

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید علی هاشمی اقدم

مدیرعامل شرکت امن الکترونیک کاشف