امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتالی
 
تاريخ : بيستم آذر 1395 ساعت 09:35   کد : 36
 

عنوان میزگرد

نام و نام خانوادگی

سمت

محورهای میزگرد

امضای همراه و نظام جامع هویت دیجیتالی

دکتر فرهاد فائز

معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک

o             چرا احراز هویت موبایلی؟نمونه‌های موفق اجرا شده ـ داستان موفقیت ـ آمار

o             مقایسه عملکردی و هزینه امضای همراه با تکنولوژی‌های جایگزین

o             میزان آمادگی زیرساخت‌های تکنولوژیک و فرهنگی امضای همراه در ایران

o             بیش‌بینی بازار

o             ساختار بازار امضای همراه: تبدیل شدن به بازار الیگوپولیستیک

o             ضریب نفوذ تکنولوژی و رشد بازار

دکتر محمود سلماسی‌زاده

معاون اجرایی پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

حمیدرضا نکوفر

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول

باقر صمدی

مدیرکل بازاریابی ایرانسل

ناصر حکیمی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی

علیرضا لگزایی

قائم مقام بانک ملت

محمد گرکانی‌نژاد

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی