فن‌آوری بلوک‌چین زمینه‌ساز تسهیل روابط کارگزاری بین‌المللی
اندازه سرمایه‌گذاری بر روی بلوک‌چین از سال ۲۰۱۲ معادل یک میلیارد دلار بوده و براساس پیش‌بینی شرکت مورگان-استنلی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیز در این فن‌آوری انجام خواهد پذیرفت.
تاريخ : چهاردهم دی 1395 ساعت 18:39   کد : 152
جرج بنت، مشاور در حوزه مدیریت ریسک تطبیق گفت: خدمات مشاوره در حوزه ریسک تطبیق و ظرفیت‌سازی برای پیش‌برد اهداف سیستم مالی در ایران قابل ارائه است. در همین راستا، اقداماتی مانند مشاوره استراتژیک، حسابرسی و ممیزی ثالث و برگزاری دوره‌های بین‌المللی منطبق با مدارک ICA زمینه بهبود و توسعه راهبردهای ریسک تطبیق را در درون سازمان‌ها فراهم می‌کند.
جرج بنت افزود: تبادل دارایی‌های دیجیتال با مبادلات دارایی‌های فیزیکی مشابهت نداشته و هیچ واسطه‌ای به مفهوم سنتی در آن فرآیند مبادلاتی وجود ندارد. چهار محور اساسی در رابطه با بکارگیری فن‌آوری‌های‌ نوین ثبت عملیات مالی وجود داشته که شامل امضای دیجیتال، پول دیجیتال، مکانیزم پذیرش و اجماع و نیز بلوک‌چین است. در هر بلوک‌چین گره‌های متعدد به ترتیب در قالب یک زنجیره به یکدیگر متصل‌شده که هر یک از این گره‌ها حاوی اطلاعات مربوط به طرفین یک مبادله مالی یا تجاری است. سیستم بلوک‌چین زمینه شناسایی طرفین مبادله یا تراکنش را فراهم ساخته و از بروز تقلب جلوگیری می‌کند.
این مشاور مشاور در حوزه مدیریت ریسک تصریح کرد: در فرآیند شکل‌گیری بلوک‌چین پنج مؤلفه مؤثر بوده که شامل مدیریت هزینه مبادله، شناسایی طرف‌های مبادله، سرعت بالای مبادلات، اعتماد متقابل و نهایتاً عدم امکان سانسور اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مختلف است.
وی در این سخنرانی اظهار داشت: اندازه سرمایه‌گذاری بر روی بلوک‌چین از سال ۲۰۱۲ معادل یک میلیارد دلار بوده و براساس پیش‌بینی شرکت مورگان-استنلی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیز در این فن‌آوری انجام خواهد پذیرفت. در همین راستا، میزان متوسط تراکنش‌های ثبت‌شده در این سیستم معادل هفت‌هزار تراکنش در هر ده دقیقه است.
او در پایان خاطر نشان شد: فن‌آوری بلوک‌چین علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه و زمان، زمینه تسهیل روابط کارگزاری بین‌المللی جهت افتتاح اعتبارات اسنادی، حوالجات و ضمانت‌نامه‌ها را فراهم ساخته به طوری که میزان تراکنش‌های فن‌آوری مذکور سیصد تریلیون دلار گزارش‌شده است.