دکتر محمود واعظی
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ : هفدهم ارديبهشت 1394 ساعت 17:55   کد : 10