منوی سايت
 

اسلایدهای نشست‌ ارائه مقالات روز اول

ساعت 17:30-16

سیده مهناز رضازاده حجازی

امنیت و حریم خصوصی در سیستم‌های توزیع شده

محمد حسام تدین

شناسایی فضای تهدیدات سامانه‌های هوشمند همراه بر سازمان‌ها و ارائه راه‌کارهایی برای مقابله

عماد ایرانی

امنیت در شبکه‌های پرداخت خرد

مریم گرامی

تحول در صنعت پرداخت بدون تماس با استفاده از HCE

اسلایدهای نشست‌ ارائه مقالات روز اول

ساعت 17:30-16

مجتبی مصطفی پور

مدل مفهومی برای پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

علی سامانی

طراحی و تبیین مدلی بهینه در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه بانکداری

وحید منافی انور

بررسی و تحلیل میزان رضایت‌مندی و تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران

عبدالرضا اسدی قنبری

فین‌تک، تهدید یا فرصت و نقش آن در آینده بانکداری

اسلایدهای نشست‌ ارائه مقالات روز دوم

ساعت 17:30-16

فرزانه عقیقی

هوشمندی خدمات بانکی و ضرورت توجه به بودجه خانوارها در اعطای وام و اعتبار

محسن قدیری نژادیان

چشم‌انداز بانکداری به مثابه پلتفرم (BaaP) و الزامات استقرار آن برای بانک‌ها

سید محمد حسین هاشمی نژاد

ارائه روشی جهت بهینه سازی پول‌گذاری در خود پرداز با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر بهینه پرتو

سید خلیل سجادی

هوشمند سازی پول‌گذاری در خودپردازهای بانکی به‌کمک شبیه سازی روش کنترل موجودی

اسلایدهای نشست‌ ارائه مقالات روز دوم

ساعت 17:30-16

الهه جاویدپور

شناسایی کاربران ناهنجار در سیستم بانکداری الکترونیک با به‌کارگیری سیستم عصبی فازی تطبیقی

سمیه مرادی

مدل پویای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان

امیر عباس زاده سوری

ارائه مدلی برای تحقق پول الکترونیکی در ایران با پشتوانه ارائه خدمات الکترونیکی

هومن رضوی

شبکه بانکداری الکترونیک ایران