منوی سايت
تاريخ:چهاردهم دی 1395 ساعت 16:49   |   کد : 143
لزوم انطباق با استانداردهای بین المللی در حوزه فین‌تک
مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه
لزوم انطباق با استانداردهای بین المللی در حوزه فین‌تک
به منظور ارتقا و بهبود روش‌های تطبیق، بکارگیری فن‌آوری‌های‌ اطلاعات و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مختلف اجتناب‌ناپذیر است.
در بعدازظهر روز دوم همایش، شکوه حسین آبادی مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه با تفکیک مقوله تطبیق به دو بخش مجزای تطبیق مقررات و نیز تطبیق جرائم مالی، افزود: در بخش تطبیق مقررات، مقولات نظارت احتیاطی و سلامت مالی از قبیل ورشکستگی، شفافیت مالی، ذینفع واحد، تسهیلات کلان و کفایت سرمایه مطرح است و بخش تطبیق جرائم مالی دربرگیرنده مقولات مهمی مانند تحریم‌های دوجانبه و بین المللی (سازمان ملل)، رشوه، فساد، تقلب، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.
مشاور مدیرعامل بانک خاورمیانه، در ادامه حوزه‌های تطبیق مقوله شناسایی ریسک، ارزیابی و اندازه‌گیری آثار بروز ریسک تطبیق، راهبردها و تدابیر مدیریت ریسک تطبیق و نیز پایش راهکارهای کنترل و مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار داد. او با اشاره به ضرورت گزارش‌دهی فرآیندها و مراحل اجرای ریسک تطبیق به مدیران عالی و سهامداران، افزود: گزارشات مذکور زمینه تدوین بازخوردها جهت ارتقاء کارایی روش‌های مدیریت ریسک تطبیق و بازنگری در فرآیندهای مذکور را فراهم خواهد ساخت.
حسین آبادی همچنین بر رابطه متقابل بهبود فن‌آوری‌های نوین با ضوابط جدید تطبیق پرداخت و تصریح کرد:  کارگروه خدمات مالی، مقامات نظارتی را بر شناسایی، تدوین و ارزیابی ریسک‌های مقرراتی هر فن‌آوری ملزم ساخته است. او در پایان گفت: به منظور ارتقاء و بهبود روش‌های تطبیق، بکارگیری فن‌آوری‌های‌ اطلاعات و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مختلف اجتناب‌ناپذیر است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان