ضمن تشکر از شما عزیزان،
مهلت شرکت در
مسابقه سخن تازه

رویداد جانبی پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
به اتمام رسیده است