جوایز و فرصت‌های پیش‌روی برگزیدگان

جوایز ۳ ایده برتر

 

                 ·       تقدیر در اختتامیه همایش

                 ·       ارایه شفاهی در یکی از نشست‌های جانبی همایش

                 ·       ایده اول: ۵ عدد سکه بهار آزادی

                 ·       ایده دوم: ۳ عدد سکه بهار آزادی

                 ·       ایده سوم: ۲ عدد سکه بهار آزادی

    

فرصت‌های پیش‌روی۵۰ ایده برگزیده

                 ·       شرکت رایگان در همایش

                 ·       استفاده رایگان از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی همایش

                 ·       استفاده از فرصت همایش برای برقراری ارتباط و تعامل با مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها و متخصصان صنعت بانکداری الکترونیک