دکتر حسین محمد پورزرندی
مدیرعامل بانک شهر
تاريخ : ششم دی 1395 ساعت 20:53   کد : 81
عنوان سخنرانی: سیستم های پرداخت خرد