دکتر نیما امیرشکاری
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
تاريخ : ششم دی 1395 ساعت 20:53   کد : 108
توصیه های سیاستی نظارت بر فناوری اطلاعات